Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor na naší škole je zaměřený více na ztvárnění a scénické vyjádření rozmanitých námětů, nálad, pocitů nebo příběhů prostřednictvím různých technik tanečního umění adekvátních dětskému a pozdějšímu věku.

Studium je vhodné pro žáky od 5ti do 18ti let.

Taneční obor nabízí rozšířenou výuku. Poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření.

Každodenní podněty inspirují žáky k vlastnímu tanečnímu vyjádření. Taneční praxe prohlubuje projev žáka, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Žáky podporujeme v sebereflexi, vedeme je k uvědomění si jejich vlastních kvalit a předností. Rozlišujeme individuální dispozice každého žáka, které rozvíjíme a prohlubujeme.  

 

Každý rok se taneční oddělení prezentuje v nespočet akcích pořádaných školou jak v domácím prostředí, tak i v pronajatých prostorách. Zúčastňuje se i několika soutěží každoročně vyhlašovaných.

INSTAGRAM: V době online výuky se nic nemění. Naši žáci jsou úžasní! Nevzdávají to ani během distanční výuky: tančí, posilují, protahují a tvoří taneční choreografie doma i venku. Chcete-li vidět malé výstupy tanečního oddělení, mrkněte na Instagram to_zusvoborskeho

Pro dotazy o přijímacích zkouškách nebo informacích napište vedoucí tohoto oddělení: MgA. Tereza Burešová tanecnivoborskeho@seznam.cz nebo tereza.buresova@zusvoborskeho.cz

Úplata za vzdělávání

Taneční obor

Úplata za vzdělávání
2 lekce (ročník 1/0, 2/0) 1 400,00 Kč
3 lekce (ročník 1/1, 2/1) 1 600,00 Kč
4 lekce (od ročníku 3/1 + II. stupeň) 1 800,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení