Pro rodiče

Důležité dokumenty

AKČNÍ PLÁN - jsme přijati a co teď??? pro hudební obor 64,1 KB Distanční výuka - návod Google Classroom (virtuální prosředí výuky) 573 KB Formulář na omlouvání celoročních dřívějších odchodů z výuky 42,4 KB Formulář na omlouvání celoročních pozdních příchodů do výuky 42,4 KB Návod, jak zapsat kolektivní předměty online (program KLASIFIKACE) 2,81 MB Odhlášení žáka ze ZUŠ 39,6 KB Rozvrhy hodin 2021/2022 hudební nauka 1. až 5. ročník 35,6 KB Rozvrhy hodin 2021/2022 povinně volitelné předměty hudebního oboru 377 KB Rozvrhy hodin 2021/2022 PPHV a PHV 223 KB Rozvrhy hodin 2021/2022 taneční oddělení 73,5 KB Rozvrhy hodin 2021/2022 výtvarné oddělení 220 KB Rychlý náhled, jak vypadá přihlašování online po 1.9. 260 KB Souhlas rodičů LDO se školní akcí mimo budovu 274 KB Souhlas rodičů se školní akcí mimo budovu 43,5 KB Školní řád s dodatkem distančního vzdělávání 585 KB Školní vzdělávací program 3,73 MB Úplata za vzdělávání 2021/2022 647 KB Výsledky přijímacích zkoušek a předzápisů do hudebního oboru pro školní rok 2022/2023 794 KB Výsledky přijímacích zkoušek do literárně dramatického oboru 2022/2023 620 KB Výsledky přijímacích zkoušek do tanečního oboru 2022/2023 227 KB Výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného oboru pro školní rok 2022/2023 684 KB Změny od 1. 9. 2021 299 KB Žádost o přerušení studia 451 KB Žádost o snížení úplaty za vzdělávání pro žáky SPD 282 KB Žádost o studium SPD 151 KB