Hudební nauka

Hudební nauka

Hudební nauka je předmětem, který poskytuje nejen hudebně teoretické základy, ale kreativním způsobem rozvíjí i hudebnost a rytmické cítění dětí. Starším žákům pak poskytuje ucelený pohled na vznik a vývoj hudby, včetně nejrůznějších hudebních období, významných skladatelů a jejich stěžejních děl. Tento předmět je nedílnou součástí studovaného hlavního oboru (hry na nástroj). Oba předměty tak společně vytvářejí komplexnější hudební vzdělání.

Od školního roku 2021/2022 se upravují hodiny a ročníky v rámci povinně volitelných předmětů.

Hudební nauka je nově pro 1. až 5. ročník jako povinný předmět.

Pro 6. a 7. ročníky byl vytvořen nový předmět HUDEBNÍ SEMINÁŘ. Tento předmět nenabízí konzultace. Patří do skupiny předmětů povinně volitelných, aby studijní zaměření splňovalo dotaci vzdělávacích hodin.

Organizace předmětu

Na začátku každého školního roku je žák povinen se přihlásit do hudební nauky a vybrat si den a hodinu, která mu nejlépe vyhovuje dle předepsaného rozvrhu. Zápisy probíhají online v zápisových dnech počátkem září (tato informace je vždy zveřejněna na hlavní stránce na webových stránkách školy).

Zpravidla žák navštěvuje v hudební nauce takový ročník, který studuje i na nástroji. Pokud přešel žák na jiný hudební nástroj a přešel tak do jiného ročníku, v hudební nauce pokračuje ve studiu bez změny ročníku.

HODNOCENÍ - žáci jsou v průběhu pololetí hodnoceni známkou na základě testů či ústního zkoušení. Každý žák na konci pololetí napíše písemný test, který je taktéž podkladem pro známku na vysvědčení.

Termíny, kdy se píší testy sdělí vyučující hudební nauky (zpravidla 1 měsíc před ukončením hodnoceného období, tj. konec prosince - začátek ledna a v průběhu května, začátek června).

Žáci, kteří mají tzv. konzultace, píší testy v předepsaném termínu (viz ROZPIS KONZULTACÍ, najdete pod tímto textem v DŮLEŽITÝCH DOKUMENTECH).

 

KDY VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY NEPROBÍHÁ?

První týden v září.

V době, kdy se píší pololetní testy z konzultací začátkem ledna a začátkem června (sledujte naše webové stránky). Učitelé hlásí tuto informaci na hodnách hudební nauky.

Poslední 3 týdny v červnu (počátkem zahájení závěrečných zkoušek z nástrojů výuka hudební nauky již neprobíhá).

V nepřítomnosti pedagoga. Škola nebo vyučující posílá email ohledně své nepřítomnosti a zároveň je vyvěšena cedule na dveřích, že výuka v určitém termínu neprobíhá.

 

Konzultace hudební nauky

Konzultace hudební nauky jsou určené přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (rodiče musí doložit písemně vedoucí oddělení hudební nauky nebo zástupkyni ředitele). Přednost dostanou také mimopražští žáci. 

PODMÍNKY STUDIA

  • samostudium
  • pravidelná docházka na konzultační hodiny
  • v případě nepřítomnosti se včas omluvit
  • každé pololetí napsat test (termíny viz ROZPIS KONZULTACÍ, dokument najdete pod tímto textem)
  • komunikovat s vyučujícím

Upozornění: konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně (samostudiem).
Žákům 1. a 2. ročníku bude tato forma studia povolována pouze ve výjimečných případech. Konzultace nejsou vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

Vyplnění žádosti - postup

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KONZULTACE:

Pod tímto textem najdete hnědé tlačítko pro vyplnění žádosti online.

Prosíme, vyplňte všechna pole (jméno dítěte, nástroj, pedagog nástroje, Váš email, důvod pro zařazení do konzultací, budovu).

Dbejte na dodržení správného ročníku dítěte, máte na výběr 1., 2., 3., 4. nebo 5. ročník. Ročníky studovaného předmětu hudební nauky se nemusí schodovat s ročníkem na nástroji.

Pokud si nejste jistí ročníkem pro předmět hudební nauka, tuto informaci zjistíte ve vnitřním systému pro rodiče (program KLASIFIKACE).

Žádost vám přijde na email. Tím zjistíte, že je žádost podaná. Zpravidla do týdne se dozvíte schválení či zamítnutí žádosti, taktéž emailem.

Dotazy na emailu bela.klikova@zusvoborskeho.cz

Kliknutím zde začněte vyplňovat žádost

Poznámka: od září školního roku 2021/2022 se upravují konzultační hodiny pouze pro 1. až 5. ročník hudební nauky.

Pro 6. a 7. ročníky je jiný předmět pod názvem HUDEBNÍ SEMINÁŘ, do kterého žáci chodí na základě výběru povinně volitelného předmětu. Tento předmět nenabízí konzultace.

Kdy se konají konzultace

 

BOTEVOVA 3114, Modřany

pondělí 17:20 - 18:05 pro 1. - 2. ročník (1. patro, učebna č. 12, vchod A) ... výuka probíhá PŘESNĚ PODLE ROZPISU, není možné přijít kdykoliv (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

úterý 18:10 - 18:55 pro 3. - 5. ročník (1. patro, učebna č. 12, vchod A) ... výuka probíhá PŘESNĚ PODLE ROZPISU, není možné přijít kdykoliv (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

 

ŠKOLNÍ 24/4, Braník

úterý 16:50 - 17:35 pro 1. - 3. ročník (1. patro, učebna č. 9) ... výuka probíhá PŘESNĚ PODLE ROZPISU, není možné přijít kdykoliv (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

čtvrtek 17:40 - 18:25 pro 4. - 5. ročník (1. patro, učebna č. 9) ... výuka probíhá PŘESNĚ PODLE ROZPISU, není možné přijít kdykoliv (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

 

Individuální studijní plán

V obzvláště výjimečných případech se žák může s vyučujícím hudební nauky domluvit na individuálním studijním plánu.

PODMÍNKY STUDIA

Žák se přihlásí na prezenční hodinu hudební nauky, ale po domluvě s pedagogem bude pracovat pouze online přes platformu Google Classroom (školní emailový účet dostane žák od ZUŠ). Zde se žák seznámí s rozsahem probíraného učiva a doma si ho nastuduje individuálně (samostudiem), dále vypracuje a odevzdázadaný úkol v příští konzultační hodině. V rámci Google Classroom bude povinen odevzdávat každý týden ve stanoveném termínu zadanou práci (obdoba distanční výuky při Covid 19). Pokud zadanou práci v termínu neodevzdá, jeho povinností je se omluvit a látku si doplnit. Jinak bude hodina považována za neomluvenou.

HODNOCENÍ

Žáci jsou v průběhu pololetí hodnoceni známkou na základě testů či kvízů. Každý žák na konci pololetí napíše písemný test, který je hlavním podkladem pro známku na vysvědčení.

Test není možné psát online, ale žák přijde osobně do hodiny, na kterou se přihlásil, v termínu, který mu sdělí vyučující hudební nauky (zpravidla 1 měsíc před ukončením hodnoceného období, tj. konec listopadu – začátek prosince a v průběhu května). Pokud mu termín nebude vyhovovat, může využít předepsaný termín pro konzultace (viz dokument ROZPIS KONZULTACÍ, který najdete pod tímto textem).

 

Důležité dokumenty

Rozpis konzultací hudební nauky

Harmonoram závěrečných testů z hodin konzultací hudební nauky

Harmonogram pololetních testů z hodin konzultací hudební nauky