Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Základem výuky literárně dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární a pantomimické. Výuka v literárně dramatickém oboru je převážně kolektivní.

Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí a zkoumat tak prožívání vlastní i toho druhého. Hledáme cestu jednoho k druhému, všech k jednomu i jednoho ke všem. Poznáváme základy herecké a divadelní práce a učíme se čerpat z divadelního umění pro svůj osobní život.

Studium je vhodné pro žáky od 7mi do 18ti let.

Kontakt na vedoucí oddělení: jitka.hykrdova@zusvoborskeho.cz

Úplata za vzdělávání

Literárně dramatický obor

Úplata za vzdělávání
2 lekce (ročník 1/0, 2/0) 1 500,00 Kč
3 lekce (ročník 1/1, 2/1) 2 200,00 Kč
Kombinace hromadné a individuální výuky (příprava na konzervatoř) 3 000,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení