Pro zájemce

Přijímací řízení 2024/2025

Následující průvodce Vám pomůže s výběrem správného termínu přijímacího řízení

Hlavní věková kategorie uchazeče

Obor studia

EZHZT  - nahrávací studio

Co studium obnáší

Studijní elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba v sobě zahrnuje tyto předměty:

I. stupeň (1. - 7. ročník)

 • 1 vyučovací hodina obecná
 • 1 vyučovací hodina hudební nauky
 • Od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

II. stupeň (1. - 4. ročník)

 • 1 vyučovací hodina obecná
 • 1 povinně volitelný předmět dle ŠVP

Přijímací zkoušky 

 • Individuální domluva s MgA. Danielem Klodou
  Kontakt: daniel.kloda@zusvoborskeho.cz 
  Adresa: Botevova 3114, Praha 4 Modřany
  Učebna: vchod A, patro, u koncertního sálu

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Osobní pohovor s uchazečem
 • Upřednostňujeme věk od 8mi let
   

Tanec

 • přednostně přijímáme žáky, kteří ve školním roce 2024/2025 budou v posledním ročníku MŠ nebo 1. třída na ZŠ (v rozvrhu hodin je to skupina PŘÍPRAVKA)
 • naše ZUŠ nabízí rozšířené vzdělávání v tanci (před soutěžemi dáváme jako bonus hodiny navíc)
 • škola zaštiťuje a finančně podporuje všechny aktivity během celého školního roku (kostýmy, rekvizity, poplatky na soutěžní přehlídky včetně cestovného, ubytování, pojištění)
 • žáci vystupují v profesionálních divadlech (2 - 3 vystoupení na vysoké úrovni)
 • žáci získávají vysoká ocenění na soutěžích
 • absolventi jsou připraveni ke studiu na tanečních konzervatořích

 

Přijímací zkoušky

 • 22. 04. 2024 v čase od 14.00 do 18.00
 • 25. 04. 2024 v čase od 14.00 do 18.00
 • adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod A, přízemí, učebna č. 3
 • zarezervujte si termín přijímací zkoušky (viz hnědé tlačítko pod tímto textem)
 • prosíme, aby dítě přišlo ve vyhovujícím oblečení: LEGÍNY, TRIČKO, učesané třeba culíky (viz podrobnosti níže)

Kliknutím zde začněte vyplňovat REZERVACI

nÁHRADNÍ TERMÍN

 • vypíšeme dle aktuální situace (přijďte v uvedeném termínu bez předešlé rezervace)
 • adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
 • učebna: vchod A, přízemí, učebna č. 3
 • prosíme, aby dítě přišlo ve vyhovujícím oblečení: LEGÍNY, TRIČKO, učesané vlasy třeba do culíků (viz podrobnosti níže)

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • vyzkoušení flexibility a ohebnosti páteře, volnosti kyčelního kloubu
 • zhodnocení celkových fyzických předpokladů pro tanec (svalový tonus, celková koordinace a plynulost pohybů)
 • předvést taneční improvizaci (hudbu i téma zadá zkoušející pedagog)
 • rytmické cvičení
 • zájemci, kteří budou ve školním roce 2024/2025 v posledním ročníku MŠ nebo 1. třídě na ZŠ nemusí mít předchozí zkušenost s tancem.
 • u starších žáků je předchozí taneční zkušenost nutností - do vyšších ročníků musí žák projít i rozdílovou zkouškou s daným ročníkem (máme tyto názvy: Školní 1, Školní 2, Skupina NB, Skupina C, Skupina D)
 • oblečení na přijímací zkoušky: taneční trikot (pokud nemáte doma trikot, prosíme nekupovat, stačí tílko, legíny a učesané vlasy třeba do culíků)
 • přijímací zkoušky probíhají bez rodičů

Co studium obnáší 

 • naše škola nabízí rozšířenou výuku tance
 • 2 vyučovací hodiny (2x týdně 45 minut) pro 5ti a 6ti leté děti (předškoláci a 1. třída na ZŠ) - v rozvrhu hodin skupina PŘÍPRAVKA 1 a 2
 • 3 vyučovací hodiny (2x týdně 65 minut) pro děti 7mi a 8mi leté (pouze pro žáky 2. a 3. tříd na ZŠ) - v rozvrhu hodin skupina ŠKOLNÍ 1 a 2
 • 4 vyučovací hodiny (2x týdně 90 minut) pro děti od 9ti let (tzn. od 4. třídy na ZŠ až po maturanty) - v rozvrhu hodin skupiny B, C, D, NB (rozděleno dle věku: 4. a 5. třída ZŠ chodí společně, 6. až 8. třída ZŠ chodí společně, 9. třída ZŠ až maturanti chodí společně)
 • pevný rozvrh hodin
 • postupové závěrečné zkoušky
 • doporučujeme se předem seznámit se ŠVP (školní vzdělávací plán) a Školním řádem

Dotazy

Než se nás zeptáte na dotaz, jaký druh tance vyučujeme, prosíme, přečtěte si o našem oboru (viz článek pod těmito informacemi pod obrázkem tance TANEČNÍ OBOR). Děkujeme, že čtete :-)

MgA. Tereza Burešová, vedoucí tanečního oddělení, email: tereza.buresova@zusvoborskeho.cz

 

Literárně dramatický obor

Co studium obnáší 

 • 3 vyučovací hodiny týdně pro děti starší 7mi let (tzn. od 2. třídy na ZŠ)
 • Pevný rozvrh hodin
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 15. dubna 2024 (14.00 - 17.00 hodin)
 • 19. dubna 2024 (13.00 - 16.00 hodin)
 • Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany,
  Učebna: vchod C
 • zajistěte si, prosíme, přesný čas přijímací zkoušky předem na emailu klara.lidinska@zusvoborskeho.cz

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • zkouška se bude dělit na individuální a skupinovou část
 • ve skupině 2-3 cvičení - pozorování spolupráce, herecké nadání
 • připravit si báseň (individuální část)
 • práce s krátkým prozaickým textem
 • ukázka čtení textu

Výtvarný obor

Výtvarné činnosti

Co studium obnáší 

 • 2 vyučovací hodiny týdně vcelku pro děti 5 až 7 let (ročník narození 2019, 2018, 2017) - výtvarná přípravka
 • 3 vyučovací hodiny týdně vcelku pro děti starší než 7 let (ročník narození 2016 a starší)
 • pevný rozvrh hodin
 • doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • POZOR - FOTOGRAFICKOU TVORBU NEOTEVÍRÁME

Přijímací zkoušky - výtvarné činnosti

 • 15. 04. anebo 16. 04. 2024

14:00 - 15:00 pro děti od 5 do 7 let

15:00 - 16:00 pro děti od 8 do 10 let

16:00 - 17:00 pro děti starší 11 let

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany

učebna: vchod B, patro, učebna č. 10

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky na emailu alena.brozova@zusvoborskeho.cz

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • předem vyplnit nezávaznou přihlášku (viz hnědé tlačítko pod tímto textem)
 • předem zarezervovat termín přiímací zkoušky na emailu (viz níže)
 • donést minimálně 10 kusů domácích výtvarných prací, které jsou rozhodující pro přijetí
 • je možné si s sebou přinést svoje pomůcky
 • o výsledcích přijímacích zkoušek se dozvíte prostřednictvím webových stránek školy začátkem června

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ ON-LINE

Dotazy

Alena Brožová, vedoucí výtvarného oddělení, email: alena.brozova@zusvoborskeho.cz

Keramika

Co studium obnáší 

 • 3 vyučovací hodiny týdně vcelku pro děti starší než 7 let (tzn. od ročníku 2016 a starší)
 • pevný rozvrh hodin
 • doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky keramika

 • přijímací zkoušky se na keramiku nekonají
 • stačí vyplnit online přihlášku 
 • vedoucí oddělení potvrdí emailem přijetí či nepřijetí dítěte ke studiu (začátkem června i v průběhu září)

Přihlaste se na keramiku on-line

Dotazy

Alena Brožová, vedoucí výtvarného oddělení email: alena.brozova@zusvoborskeho.cz

Obor studia

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO
OD 1. 4. 2024 DO 30. 5. 2024 na TŘÍLETÝ CYKLUS 2024 - 2027

 

Hudební obor

Co nabízíme

 • Klavír (budovy Botevova, Filosofská)
 • Akordeon (budovy Botevova, Školní) na dotaz
 • Kytara (budova Botevova)
 • Baskytara (budova Botevova) na dotaz
 • Housle (budova Filosofská)
 • Violoncello (budova Botevova, Školní) na dotaz
 • Dechové nástroje: zobcová flétna, hoboj, trubka (budova Filosofská)
 • Zpěv (budovy Botevova)
 • Dudy (budova Filosofská)
 • Muzikoterapie (budova Filosofská) - NOVINKA

Co studium obnáší 

 • 1 vyučovací hodina 1x za 14 dní
 • Výuka probíhá v dopoledních hodinách (nebo dle domluvy s vyučujícím)
 • Podmínkou je věk 55+, volná místa, vyplněná elektronická přihláška od 01. 04. 2024 do 30. 05. 2024 (přihlášky podané dříve budou stornovány)
 • Studenti, kteří se v minulosti na naší škole vzdělávali v Akademii pro seniory (byť v jiném oboru), již čerpat státní příspěvek nemohou, tudíž nemohou studovat v naší škole
 • Studenti mají výuku zdarma (hradí hl. m. Praha)
 • Výuka probíhá na všech 3 budovách školy podle vybraného nástroje (není tedy možné si vybírat, pokud máte nějakou preferenci budovy, prosíme, abyste nám jí napsali na email akademie.voborskeho@gmail.com)
 • budovy a adresy: Botevova 3114 (Modřany), Filosofská (Novodvorská), Školní 24/4 (Braník)
 • Seznámení se se Studijním řádem

Jak se přihlásit

Přihlašování bude otevřeno od 1. dubna do 30. května 2024 (nebo podle volných míst)
Přihlášky budou seřazeny tak, jak došly a podle toho se budou obsazovat volná místa.

Přihlášky podané dříve, než 1. 4. 2024 budou stornovány.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

Dotazy

Mgr. Alena Brožová, email: akademie.voborskeho@gmail.com

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO
OD 1. 4. 2024 DO 30. 5. 2024 na TŘÍLETÝ CYKLUS 2024 - 2027

Výtvarné činnosti

Co nabízíme

 • Všestranné vědomosti ve výtvarném umění
 • Základy kresby a malby
 • Další techniky: figura, malba olejem
 • Otevřenost všem pohledům, přátelství a lidský přístup
 • Výstavy 1x za rok

Co studium obnáší 

 • 2 vyučovací hodiny 1x za 14 dní
 • Skupiny po max. 10 studentů
 • Výuka probíhá v dopoledních hodinách (pátky 1. skupina 9.00 – 10.30 a 2. skupina 10.30 – 12.00), zařazení do skupin proběhne při zahajovacím ceremoniálu v září (škola si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu)
 • Podmínkou je věk 55+, volná místa, vyplněná elektronická přihláška 
 • Studenti, kteří se v minulosti na naší škole vzdělávali v Akademii pro seniory (byť v jiném oboru), již čerpat státní příspěvek nemohou, tudíž nemohou studovat v naší škole
 • Studenti mají výuku zdarma (hradí hl. m. Praha)
 • Výuka probíhá v budově Botevova 3114, Modřany
 • Seznámení se se Studijním řádem

Jak se přihlásit

Přihlašování bude otevřeno od 1. dubna do 30. května 2024 (nebo podle volných míst)
Přihlášky budou seřazeny tak, jak došly a podle toho se budou obsazovat volná místa

Přihlášky podané dříve, než 1. 4. 2024 budou stornovány.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

Dotazy

Mgr. Alena Brožová, email: akademie.voborskeho@gmail.com 

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO
OD 1. 4. 2024 DO 30. 5. 2024 na TŘÍLETÝ CYKLUS 2024 - 2027

Keramika

Co nabízíme

 •  Výuka keramiky – technologické postupy, nové techniky, točení na kruhu, glazování, zdobení
 • Floristika – základy
 • Kreativní činnosti
 • Setkávání se s vrstevníky při kreativních činnostech
 • Seberealizace, radost z tvoření
 • Závěrečná výstava v rámci ZUŠ

Co studium obnáší 

 • 2 vyučovací hodiny 1x za 14 dní 
 • Skupina po max. 10 studentů
 • Výuka probíhá v dopoledních hodinách (pátky, časové upřesnění bude při zahajovacím ceremoniálu v září)
 • Podmínkou je věk 55+, volná místa, vyplněná elektronická přihláška 
 • Studenti, kteří se v minulosti na naší škole vzdělávali v Akademii pro seniory (byť v jiném oboru), již čerpat státní příspěvek nemohou, tudíž nemohou studovat v naší škole
 • Studenti mají výuku zdarma (hradí hl. m. Praha)
 • Výuka probíhá v budově Botevova 3114, Modřany
 • Seznámení se se Studijním řádem

Jak se přihlásit

Přihlašování bude otevřeno od 1. dubna do 30. května 2024 (nebo podle volných míst)
Přihlášky budou seřazeny tak, jak došly a podle toho se budou obsazovat volná místa

Přihlášky podané dříve, než 1. 4. 2024 budou stornovány.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

Dotazy

Mgr. Alena Brožová, email: akademie.voborskeho@gmail.com 

NEOTEVÍRÁME TŘÍLETÉ STUDIUM AKADEMIE PRO SENIORY 2024 - 2027

Tanec 

Co nabízíme

 • Základy klasického, moderního, lidového tance (základní pozice, držení těla, zaměření se na svalový tonus, práce s pohyblivostí, protahování, propojení hudby a tance)
 • Kompenzační cviky + zdravotní cviky
 • Individuální a lidský přístup
 • Nabízíme návštěvy generálních zkoušek na baletní scéně mimo budovu školy

Co studium obnáší 

 • 2 vyučovací hodiny 1x za 14 dní 
 • Skupina po max. 8 studentů
 • Výuka probíhá v dopoledních hodinách (pátky 10.00 – 11.30)
 • Podmínkou je věk 55+, volná místa, vyplněná elektronická přihláška 
 • Studenti mají výuku zdarma (hradí hl. m. Praha)
 • Výuka probíhá v budově Botevova 3114, Modřany
 • Seznámení se se Studijním řádem

Jak se přihlásit

Přihlašování bude otevřeno .... pro tento tříletý cyklus se nelze přihlásit (nebo podle volných míst)
Přihlášky budou seřazeny tak, jak došly a podle toho se budou obsazovat volná místa

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

Dotazy

Mgr. Alena Brožová, email: akademie.voborskeho@gmail.com 

 

Věková podkategorie

PPHV

Předpřípravná hudební výchova

Co studium obnáší 

 • 1 vyučovací hodina týdně
 • vhodné pro předškoláky nebo děti s odkladem školní docházky
 • výuka je zaměřena na rozvíjení hudebního vnímání (žáci se zde seznamují s hudbou, zpívají, hrají pohybové hry, malují hudební tematiku, poslouchají různé hudební produkce)
 • na konci školního roku žáci pokračují do PHV + nástroj, který podléhá přijímací zkoušce

Přijímací zkoušky 

 • od roku 2024 dochází ke změně podmínek přijímacího řízení do přípravného studia
 • uchazeči o studium PPHV vykonají přijímací zkoušku
 • zákonný zástupce uchazeče (dítěte) si rezervuje termín přijímací zkoušky (termíny jsou níže)
 • na přijímací zkoušce každý obdrží speciální číslo (kód), který bude na seznamu přijatých či čekajících uchazečů uveřejněný na webových stránkách školy začátkem června

 

Co přijímací ZKOUŠKA obnáší

 • zpěv lidové písně
 • vytleskání rytmu
 • celková muzikální zralost
 • pohovor

TERMÍNY

 • KDY -  POZOR! TECHNICKÉ POTÍŽE - omlouváme se, vznikly technické potíže s programem a aktualizacemi, proto se nelze přihlásit na přijímací zkoušku PPHV a PHV bez nástroje skrz rezervační systém. Bude to tak, že vyplníte předzápisový lístek a každému zájemci zavoláme od 3.4. a domluvíme přijímací zkoušku (datum a čas)
 • systém se otevře od 1. 4. 2024 (termíny přijímacích zkoušek do PPHV jsou 16. 4. 2024 v odpoledních hodinách a 24. 4. 2024 v odpoledních hodinách - vše tedy domluvíme telefonicky, zatím jen vyplňte předzápisový lístek, důležitý je telefon a email)
 • KDE - na webových strákách školy v sekci PŘEDZÁPISY A PŘIJÍMAČKY
 • VÝSLEDKY přijetí či nepřijetí zveřejníme začátkem června pod kódem, který dostanete na přijímací zkoušce
 • nejasnosti vysvětlíme na emailu hana.tomsova@zusvoborskeho.cz nebo telefonu 731 177 261

KOLIK VÝUKA STOJÍ

 • na webových stránkách v sekci PRO RODIČE / DŮLEŽITÉ DOKUMENTY najděte pdf s názvem ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

PHV

Přípravná hudební výchova

Co studium obnáší

 • hudební rozvíjení dítěte s prolínáním hravé teorie v kolektivní výuce (studium trvá 1 rok a pak navazuje 1. ročník 1. stupně)
 • vhodné pro žáky 1. tříd na ZŠ
 • výuka je zaměřena na hravou teorii, kde se naučí porozumět notové osnově, psát a číst noty, vytleskávat různé rytmy podle zápisu, poznávat hudební nástroje
 • 1 vyučovací hodina PHV týdně + eventuálně nástroj dle vykonání přijímací zkoušky
 • k PHV nabízíme tyto nástroje: zobcová flétna, klavír, akordeon, housle, violoncello, kytara, sólový či sborový zpěv (POZOR, při zájmu o nástroj či zpěv je potřeba přijít na přijímací zkoušku - rezervace termínu viz níže)

Přijímací zkoušky

 • od roku 2024 dochází ke změně podmínek přijímacího řízení do přípravného studia
 • zájemci o studium PHV + nástroj vykonají zkoušku na vybraném nástroji (najděte si termíny přijímací zkoušky konkrétního nástroje - menu úplně nahoře webových stránek PŘEDZÁPISY A PŘIJÍMAČKY)
 • zájemci pouze o studium PHV vykonají přijímací zkoušku na přípravném oddělení spolu s uchazeči do PPHV (termíny viz níže)
 • je potřeba rezervace termínu přijímací zkoušky (viz níže)
 • každý uchazeč na přijímacích zkouškách obdrží speciální číslo (kód), který bude na seznamu přijatých či čekajících uchazečů uveřejněný na webových stránkách začátkem června

Co přijímací ZKOUŠKY obnáší

 • zpěv lidové písně
 • vytleskání rytmu
 • celková hudební zralost
 • pohovor

TERMÍNY

 • KDY - POZOR! TECHNICKÉ POTÍŽE - omlouváme se, vznikly technické potíže s programem a aktualizacemi, proto se nelze přihlásit na přijímací zkoušku PPHV a PHV bez nástroje skrz rezervační systém. Bude to tak, že vyplníte předzápisový lístek a každému zájemci zavoláme od 3.4. a domluvíme přijímací zkoušku (datum a čas)
 • systém se otevře od 1. 4. 2024 (termíny přijímacích zkoušek do PPHV jsou 16. 4. 2024 v odpoledních hodinách a 24. 4. 2024 v odpoledních hodinách - vše tedy domluvíme telefonicky, zatím jen vyplňte předzápisový lístek, důležitý je telefon a email)
 • KDE - na webových stránkách školy v sekci PŘEDZÁPISY A PŘIJÍMAČKY
 • POZOR - máte-li vybraný nástroj či zpěv, běžte na přijímací zkoušky vybraného nástroje či zpěvu
 • VÝSLEDKY přijetí či nepřijetí zveřejníme začátkem června pod kódem, který dostanete na přijímací zkoušce
 • nejasnosti vysvětlíme na emailu hana.tomsova@zusvoborskeho.cz

KOLIK VÝUKA STOJÍ

 • na webových stránkách v sekci PRO RODIČE / DŮLEŽITÉ DOKUMENTY najděte pdf s názvem ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Hudební nástroj

Klavír

Co studium obnáší

Studijní zaměření hra na klavír v sobě zahrnuje tyto předměty:

 • hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky

 • PHV + klavír (1. třída na ZŠ): 16. 04. 2024 (13 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114
  učebna: 1. patro, učebna č. 11
 • PHV + klavír (1. třída na ZŠ): 22. 04. 2024 (13 - 18 hodin)

adresa: Botevova 3114
učebna: 1. patro, učebna č. 11

 • pro uchazeče starší než 2. třída na ZŠ: 16. 04. 2024 (13 - 18 hodin)

adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník

učebna: 3. patro, učebna č. 14

 • pro uchazeče starší než 2. třída na ZŠ: 22. 04. 2024 (13 - 18 hodin)
  adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník

  učebna: 3. patro, učebna č. 14

PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • v případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • v případě přestupu z jiné ZUŠ si uchazeč donese poslední vysvědčení
 • zpěv lidové (umělé) písně
 • tleskání rytmu
 • opakování rytmicko melodických motivů
 • test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena emailem na základě přijetí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí klavírního oddělení: sarka.bartakova@zusvoborskeho.cz

Akordeon a klávesy

Co studium obnáší 

Studijní zaměření hra na akordeon nebo klávesy v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • Od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 17 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 9
 • 23. 04. 2024 (14 - 17 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 9

 • PŘEDEM si zažádejte o termín přijímací zkoušky na emailu tomas.gortler@zusvoborskeho.cz

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • Test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

Smyčcové nástroje

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • od 4. roku studia další povinně volitelný předmět souborová hra (viz ŠVP)
 • od 5. roku studia orchestrální hra (nebo souborová hra dle dispozic žáka, podrobnosti v ŠVP)
 • doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • nabízíme: housle, viola, violoncello, kontrabas

Přijímací zkoušky 

 • 17. 04. 2024 (14 - cca 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 12
 • 23. 04. 2023 (13 - 18 hodin)

         adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
         učebna: 3. patro, učebna č. 12

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže

Kliknutím zde začněte vyplňovat

 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • září 2024 (upřesníme)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 12

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • v případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • zpěv lidové (umělé) písně
 • tleskání rytmu
 • opakování rytmicko melodických motivů
 • test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí smyčcového oddělení: vladimir.adamsky@zusvoborskeho.cz

Dechové nástroje

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • Od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • Nabízíme: zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: č. 5, přízemí, vchod B
 • 16. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
  učebna: č. 1, přízemí
 • 26. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
  učebna: č. 1, přízemí
 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • Test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí dechového oddělení: marek.huber@zusvoborskeho.cz

Kytary

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • Od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • Nabízíme: klasická kytara, elektrická kytara, baskytara

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 13
 • 23. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 13
 • PŘEDEM si si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • Test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

 

dotazy

 • vedoucí dechového oddělení: vojtech.zelinsky@zusvoborskeho.cz

Sólový a sborový zpěv

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • V případě sólového zpěvu (1 vyučovací hodina)
 • V případě sborového zpěvu 2 vyučovací hodiny pro žáky od 2. ročníku, tzn. 3. třídy na ZŠ (v případě mladších žáků je to 1 vyučovací hodina)
 • Hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • V případě sólového zpěvu od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 • 17. 04. 2024 (14 - 18 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 • 25. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu sólového či sborového zpěvu
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • Test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

 

dotazy

 • vedoucí pěveckého oddělení: andrea.klepisova@zusvoborskeho.cz

Bicí

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina), upřednostňujeme věk od 8mi let
 • Hudební nauka (1 vyučovací hodina)
 • Od 6. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (tzn. žák studuje celkem 3 předměty)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • Individuální domluva s vyučující Miladou Ditrichovou
  Kontakt: milada.ditrichova@zusvoborskeho.cz nebo tel. 724 251 609
  Adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník
  Učebna: přízemí, učebna č. 6

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • Tleskání rytmu
 • Test z hudební teorie (kvůli zařazení do ročníku) – organizace termínů písemných testů bude sdělena komisí (začátečníci testy nepíší)
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

Hudební nástroj

Klavír

Co studium obnáší 

Studijní zaměření hra na klavír pro II. stupeň v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 16. 04. 2024 (13 - 18 hodin)
  adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník
  učebna: 3. patro, učebna č. 14
 • 22. 04. 2024 (13 - 18 hodin)

adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník
učebna: 3. patro, učebna č. 14

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ si uchazeč donese poslední vysvědčení
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • V případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí klavírního oddělení: sarka.bartakova@zusvoborskeho.cz

Akordeon, klávesy

Co studium obnáší 

Studijní zaměření hra na akordeon nebo klávesy pro II. stupeň v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 17 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 9

 • 23. 04. 2024 (14 - 17 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 9

 

 • PŘEDEM si zažádejte o termín přijímací zkoušky na emailu tomas.gortler@zusvoborskeho.cz

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

Smyčcové nástroje

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • Nabízíme: housle, viola, violoncello, kontrabas

Přijímací zkoušky 

 • 17. 04. 2024 (14 - cca 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 12
 • 23. 04. 2024 (13 - 18 hodin)

        adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník

        učebna: 3. patro, učebna č. 12

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat

 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • září 2024 (upřesníme)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 12

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí smyčcového oddělení: vladimir.adamsky@zusvoborskeho.cz

Dechové nástroje

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • Nabízíme: hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: č. 5, přízemí, vchod B
 • 16. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
  učebna: č. 1, přízemí
 • 26. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
  učebna: č. 1, přízemí
 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

dotazy

 • vedoucí dechového oddělení: marek.huber@zusvoborskeho.cz

Kytary

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem
 • Nabízíme: klasická kytara, elektrická kytara, baskytara

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 13
 • 23. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod B, 1. patro, učebna č. 13
 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou nástroj i noty)
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

 

dotazy

 • vedoucí dechového oddělení: vojtech.zelinsky@zusvoborskeho.cz

Sólový a sborový zpěv

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • V případě sólového zpěvu (1 vyučovací hodina)
 • V případě sborového zpěvu 2 vyučovací hodiny 
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • 15. 04. 2024 (14 - 18 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 • 17. 04. 2024 (14 - 18 hodin)

adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 • 25. 04. 2024 (14 - 18 hodin)
  adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
  učebna: vchod A, 1. patro, učebna č. 11

 

 • PŘEDEM si rezervujte termín přijímací zkoušky přes odkaz níže.

Kliknutím zde začněte vyplňovat přihlášku

 

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu sólového či sborového zpěvu
 • Zpěv lidové (umělé) písně
 • Tleskání rytmu
 • Opakování rytmicko melodických motivů
 • v případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

 

dotazy

 • vedoucí pěveckého oddělení: andrea.klepisova@zusvoborskeho.cz

Bicí

Co studium obnáší 

Studijní zaměření v sobě zahrnuje tyto předměty: 

 • Hra na nástroj (1 vyučovací hodina)
 • Další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu ŠVP (min. 1 vyučovací hodina)
 • Doporučujeme se předem seznámit se ŠVP a Školním řádem

Přijímací zkoušky 

 • Individuální domluva s vyučující Miladou Ditrichovou
  Kontakt: milada.ditrichova@zusvoborskeho.cz nebo tel. 724 251 609
  Adresa: Školní 24/4, Praha 4 Braník
  Učebna: přízemí, učebna č. 6

Co přijímací zkoušky obnášejí

 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • V případě přestupu z jiné ZUŠ či soukromé výuky uchazeč zahraje na vybraný nástroj (vemte s sebou noty)
 • Rytmická cvičení
 • V případě přijetí a požadavku uznání dosavadního studia v jiné škole, donese uchazeč originál vysvědčení nebo kopii katalogového listu s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby

Školní obory

Vyberte si z oborů, které naše škola nabízí

Online přihláška pro přijaté uchazeče

Pouze zákonní zástupci PŘIJATÉHO UCHAZEČE mohou vyplnit online přihlášku.

VÁŽENÍ RODIČE, TUTO PŘIHLÁŠKU MŮŽETE VYPLNIT POUZE V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Odesláním online přihlášky souhlasím:

 • s podmínkami školního vzdělávacího programu na této ZUŠ - vzdělávání je komplexní (některé předměty mohou mít vícehodinovou dotaci v různé dny),
 • se školním řádem této ZUŠ,
 • s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy v souladu § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou).

Prosíme, přečtěte si následující doporučení:

 • Nezapomeňte vyplnit všechna pole v přihlášce, nebudou-li některá pole vyplněna, přihláška nebude akceptována.
 • Údaje vyplňujte s diakritikou, velkými a malými písmeny podle pravopisu. Špatně vyplněná přihláška nebude akceptována.
 • Kolonka ZDRAVOTNÍ STAV je myšlena tak, aby zákonný zástupce upozornil na možné vážné zdravotní komplikace, na které bychom měli být připraveni v případě příhody. Pokud je zdravotní stav žáka bez problémů, uveďte "dobrý".

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení