Hudební obor

Hudební obor

Přípravné studium (žáci 5 – 6 let)

Přípravné studium (žáci 5 – 6 let) je možné studovat maximálně 2 roky (PPHV - předpřípravná hudební výchova, PHV - přípravná hudební výchova). V přípravném studiu děti intenzivně zažívají hudbu prostřednictvím poslechu hudby, hraním různých her, malováním hudební tematiky, hry na Orffovy nástroje, hry na nástroj. Naučí se porozumět notové osnově, psát a číst noty, vytleskávat různé rytmy a poznávat různé hudební nástroje. 

Nabízíme 4 varianty studia:

 1. PPHV 1x45 minut týdně - hudebně pohybové rozvíjení dítěte v kolektivní výuce (bez nástroje). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 5ti leté děti.
 2. PPHV 2x45 minut týdně (lekce nemusí na sebe rozvrhově navazovat) - pro extrémně talentované děti. Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 5ti leté děti. Skládá se z hudebně pohybového rozvíjení dítěte v kolektivní výuce a hry na nástroj (buď v malé skupině 2 – 3 žáků či individuálně).
 3. PHV 1x45 minut týdně – hravá teorie v kolektivní výuce (bez nástroje). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 6ti leté děti.
 4. PHV 2x45 minut týdně (lekce nemusí na sebe rozvrhově navazovat) - se skládá z hravé teorie v kolektivní výuce a z nástroje (buď v malé skupině 2 – 3 žáků či individuálně). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 6ti leté děti.

Vhodné nástroje pro začátečníky: klavír, housle, violoncello, zobcová flétna, akordeon, kytara a sólový či sborový zpěv. Vždy záleží na vhodných dispozicích dítěte.

I. stupeň základního studia (žáci 7 – 13 let)

I. stupeň základního studia (žáci 7 – 13 let) je možné studovat 7 let a přináší:

 1. rozvíjení individuálních dispozic ve hře na nástroj
 2. rozvíjení teoretických znalostí a dovedností v kolektivním vyučování (hudební teorie), které je nedílnou součástí hudebního vzdělání tohoto stupně.

Studium I. stupně je postupně obohacováno o další předměty, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).
Studium I. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

II. stupeň základního studia (žáci 14 – 18 let)

II. stupeň základního studia (žáci 14 – 18 let) je možné studovat 4 roky, bezprostředně navazuje na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu.

II. stupeň přináší:

 1. hlubší rozvíjení individuálních dispozic ve hře na nástroj
 2. druhý vybraný kolektivní předmět dle zaměření a doporučení pedagogem

Studium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

Nabízené hudební nástroje

Pro I. a II. stupeň nabízíme hru na tyto hudební nástroje:

 • klávesové nástroje: klavír, akordeon, klávesy
 • smyčcové nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas
 • strunné nástroje: kytaru – akustickou, elektrickou, basovou
 • dřevěné dechové nástroje: flétnu zobcovou – sopránovou, altovou, tenorovou, příčnou; klarinet, hoboj, saxofon
 • žesťové dechové nástroje: trubku, lesní roh, altový roh, baskřídlovku, pozoun, tubu
 • bicí nástroje: bicí s využitím v dechovém, jazzovém i klasickém komorním souboru, včetně výuky na melodické bicí nástroje
 • pěvecké oddělení: sólový, komorní i sborový zpěv
 • dále nabízíme studium elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby zkráceně EZHZT (toto studium zahrnuje práci v nahrávacím studiu, naučíte se práci s videem a mnoho dalšího)

Kontakty na vedoucí jednotlivých oddělení

klavírní - Mgr. Šárka Bartáková sarka.bartakova@zusvoborskeho.cz

klávesy, akordeon - Mgr. Tomáš Görtler tomas.gortler@zusvoborskeho.cz

smyčce - Vladimír Adamský vladimir.adamsky@zusvoborskeho.cz

dechy - Marek Huber marek.huber@zusvoborskeho.cz

kytary - Vojtěch Želinský vojtech.zelinsky@zusvoborskeho.cz

bicí - Milada Ditrichová milada.ditrichova@zusvoborskeho.cz

zpěv - Andrea Klepišová andrea.klepisova@zusvoborskeho.cz

studio - MgA. Daniel Kloda daniel.kloda@zusvoborskeho.cz

 

Úplata za vzdělávání

Hudební obor - přípravný stupeň

Úplata za vzdělávání
PPHV bez nástroje 1 200,00 Kč
PPHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1 700,00 Kč
PPHV s nástrojem (individuální výuka) 2 200,00 Kč
PHV bez nástroje 1 200,00 Kč
PHV s nástrojem (individuální výuka) 2 200,00 Kč
PHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1 700,00 Kč

Hudební obor - starší žáci

Úplata za vzdělávání
individuální výuka včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. i II.stupeň) 2 200,00 Kč
výuka v kroužcích včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. stupeň) 1 700,00 Kč
studium pro dospělé (pouze hra na nástroj) 9 200,00 Kč
sbor (přípravné studium + 1. a 2. ročník ) včetně teoretického předmětu (PPHV, PHV, Hudební nauka) 1 500,00 Kč
sbor (od 3. ročníku) včetně hudební nauky a dalších povinně volitelných předmětů 2 200,00 Kč
rozšířená výuka (podle ŠVP - 2 lekce) včetně povinných a povinně volitelných předmětů 3 200,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení