Aktuality

Aktuality

Přehled aktualit školy

Výpis všech aktualit

Předběžné informace o přijímacích zkouškách HUDEBNÍ OBOR 1. 4. - 31. 5. 2023

PŘEDZÁPIS - zápisový lístek hudební obor pro:

Děti, které půjdou v září 2023 do 1. třídy - jsou přijímáni do PHV.
Děti, které budou v září 2023 předškoláci, nebo mají odklad školní docházky - jsou přijímáni do PPHV.

Pro tyto žáky přijímací zkoušky nejsou a rozhoduje pořadí vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.
Obvykle se zápis otevírá 1. dubna a končí 30. dubna.

Přijímací zkoušky pro děti starší od 2. třídy na základních školách (v září 2023) se budou konat v termínu od 18. 4. do 28. 4. 2023. Podrobný rozpis jednotlivých nástrojů a zpěvu bude na webových stránkách školy v sekci PRO ZÁJEMCE (menu nahoře).

----------------------------------------------------------------------

Podrobnější informace viz dále .....

----------------------------------------------------------------------

a) Přijímací zkoušky pro děti od 2. třídy na základních školách (v září 2023) se budou konat v termínu od 18. 4. do 28. 4. 2023. Podrobný rozpis jednotlivých nástrojů a zpěvu je na webových stránkách školy v sekci PRO ZÁJEMCE / podsekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (menu nahoře).

1. dubna se otevře přihlašování na konkrétní den a čas přijímací zkoušky. Je potřeba si vaši návštěvu u nás předem rezervovat, abyste nečekali :-).

Přihlašování na termín se uzavírá 17. dubna 2023. Nestihnete-li se přihlásit, kontaktujte jednotlivé vedoucí oddělení.

-----------------------------------------------------------------------

b) Děti, které půjdou v září 2023 do 1. třídy - jsou přijímáni do PHV anebo PHV s nástrojem.
Děti, které budou v září 2023 předškoláci, nebo mají odklad školní docházky - jsou přijímáni do PPHV.

Pro žáky PPHV a PHV přijímací zkoušky nejsou a rozhoduje pořadí vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.
Zápis se otevře 1. dubna a končí 30. dubna.


Máme tři budovy a přijímání se zařazením podléhá právě podle budov a PHV či PPHV.
Jsou tedy dvě kritéria přijímání:
     1) budova (Botevova 3114 - Modřany; Filosofská 836/1 - Novodvorská; Školní 24/4 - Braník)
     2) předmět (PPHV pouze Botevova a Filosofská; PHV; PHV s nástrojem)

Číslo, které Vám přijde do emailu po vyplnění zápisového lístku (např. P123) neznamená, že jste 123. v pořadí, ale 23 zájemců před Vámi (nicméně na všechny předměty a všechny budovy). 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Přijímací zkoušky LDO - přijď hrát divadlo 18. 4. - 28. 4. 2023

Přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru se konají 18., 20., 24. dubna 2023.

Podrobnosti v sekci PRO ZÁJEMCE.

18. 04. - úterý od 15:00 - 18:30
20. 04. - čtvrtek od 15:30 - 18:30
24. 04. - pondělí od 14:00 - 15:30

Přesný čas zkoušky domluvte na emailu tereza.kotatkova@zusvoborskeho.cz 

Adresa: Botevova 3114, vchod C

Přijímací zkoušky výtvarný obor 24. 4. - 25. 4. 2023 14:00

Botevova 3114, vchod B, 1. patro, učebna č. 10

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru proběhnou 24. 04. a 25. 04. 2023.

......více informací dále v článku.....

 

Přihlašování na termín bude pomocí emailu blazena.skotakova@zusvoborskeho.cz či telefonu 604 208 108. Podrobné informace v sekci PRO ZÁJEMCE / věk 5 - 17 let / výtvarný obor / zvolte výběr. Pozorně přečtěte podmínky přijímacího řízení (hlavně věk dítěte a čas zkoušky).

Dále v sekci PRO ZÁJEMCE najdete veškeré podrobnosti o přijímacích zkouškách do všech oborů (rozdělovací systém).

Přijímací zkoušky taneční obor 24. 4.

Botevova 3114, vchod A, přízemí, učebna č. 3

Přijímací zkoušky do tanečního oboru proběhnou 24. 04. 2023.

......více informací dále v článku.....

Přihlašování na termín bude přístupný od 1. 4. 2023 v sekci PŘEDZÁPISY A PŘIJÍMAČKY na webových stránkách školy. Vyberete si termín podle vašich časových možností. Nebudete-li se moci zúčastnit vypsaného termínu, vyčkejte na dodatečný termín, který se většinou koná v červnu.

V sekci PRO ZÁJEMCE najdete veškeré podrobnosti o přijímacích zkouškách do všech oborů (rozdělovací systém).