Úspěch kytarového oddělení - celostátní soutěž 3. 6. - 28. 6. 2024

Jan Tryzna a Ondřej Hořejší postoupili z krajského kola do celostátního kola (konalo se v Mostu), kde se velmi dobře umístili.

Jan Tryzna ze třídy M. Hromka získal 2. cenu v 5. kategorii.

Ondřej Hořejší ze třídy P. Arnerové získal 3. cenu v 6. kategorii.

Gratulujeme žákům a učitelům.