Výsledky přijímacích zkoušek pro šk. rok 2024/2025 1. 6. - 30. 6. 2024

Výsledky najdete v sekci PRO RODIČE / v důležitých dokumentech.

Zde najdete: hudební obor, výtvarný obor (výtvarka a keramika), divadlo.

Taneční oddělení zveřejní výsledky v druhé polovině června.