Úspěchy hudebního oboru - krajská kola soutěže MŠMT 25. 3. - 30. 4. 2024

Smyčcové, klavírní a kytarové oddělení se zúčastnilo krajského kola celostátní soutěže, kterou každoročně pořádá MŠMT (každý nástroj 1x za tři roky).

HOUSLE

M. Brablecová (p.uč. Vybíralová) - 1. cena

A. Ševčíková (p.uč. Špačková) - 3. cena

A. Brablecová (p.uč. Vybíralová) - 2. cena

A. Nováková (p.uč. Stippl) - 3. cena

J. Ostrý (p.uč. Vybíralová) - 2. cena

 

VIOLONCELLO

N. Dorůžka (p.uč. Adorjan) - 1. cena

A. Křížková (p.uč. Adorjan) - 3. cena

 

KLAVÍR

M. Voráčková (p.uč. Skácelová) - Čestné uznání I. stupně

T. Hrachovcová (p.uč. Ziklová) - Čestné uznání I. stupně

K. Marek (p.uč. Hrachovcová) - 3. cena

N. Konopiská (p.uč. Nečasová) - 3. cena

D. Libus (p.uč. Houska) - 3. cena

B. Osičková (p.uč. Hořínek) - Čestné uznání I. stupně

L. Nováková (p.uč. Brzotická) - Čestné uznání II. stupně

Klavírní duo sourozenců Konopiských (p.uč. Nečasová) - 1. cena s postupem do celostátního kola

 

KYTARA

V. Kopáček (p.uč. Kodeš) - 1. cena

J. Bruštík (p.uč. Želinský) - 3. cena

J. Zámečník (p.uč. Arnerová) - 1. cena a cena za interpretaci skladby

J. Tryznová (p.uč. Hromek) - 1. cena a cena za interpretaci skladby

N. Kuželová (p.uč. Kodeš) - 3. cena

S. Kodeš (p.uč. Kodeš) - 1. cena

Š. Kunc (p.uč. Žáková) - 2. cena

M. Safonova (p.uč. Gulai) - 3. cena

J. Tryzna (p.uč. Hromek) - 1. cena s postupem do celostátního kola

V. Prchal (p.uč. Kodeš) - Čestné uznání I. stupně

O. Hořejší (p.uč. Arnerová) - 1. cena s postupem do celostátního kola

Kytarové duo (Hýř, Pimlová) - 2. cena (p.uč. Průšová)

 

VŠEM ŽÁKŮM A UČITELŮM GRATULUJEME.