Autorský koncert dvou českých skladatelek Jindry Nečasové Nardelli a Kateřiny Horké 8. 4. 18:00

Koncertní sál Modřany (Botevova 3114, Praha 12 Modřany)

Zveme vás na ojedinělý večer dvou českých skladatelek klavírní tvorby Jindry Nečasové Nardelli a Kateřiny Horké.

Na koncertě vystoupí také náš sbor pod vedením Kamily Tůmové.

Dále Trio klarinet, housle a klavír Gymnázia a Hudební školy hl.m.Prahy - umělecký vedoucí Jan Hejhal.

Dětské duo houslí a klavíru ze ZUŠ Bajkalská - umělecká vedoucí Pavla Roubíčková Franců.

Žáci a absolventi ze ZUŠ Adolfa Voborského a ZUŠ Prosek: Kateřina Horká, Lukáš Hrnčárek, Jindra Nčeasová Nardelli, Tomáš Víšek, Tereza Zelená a další.