Přijímací zkoušky taneční obor 24. 4.

Botevova 3114, vchod A, přízemí, učebna č. 3

Přijímací zkoušky do tanečního oboru proběhnou 24. 04. 2023.

......více informací dále v článku.....

Přihlašování na termín bude přístupný od 1. 4. 2023 v sekci PŘEDZÁPISY A PŘIJÍMAČKY na webových stránkách školy. Vyberete si termín podle vašich časových možností. Nebudete-li se moci zúčastnit vypsaného termínu, vyčkejte na dodatečný termín, který se většinou koná v červnu.

V sekci PRO ZÁJEMCE najdete veškeré podrobnosti o přijímacích zkouškách do všech oborů (rozdělovací systém).