Předběžné informace o přijímacích zkouškách HUDEBNÍ OBOR 1. 4. - 23. 5. 2023

PŘEDZÁPIS - zápisový lístek hudební obor pro:

Děti, které půjdou v září 2023 do 1. třídy - jsou přijímáni do PHV.
Děti, které budou v září 2023 předškoláci, nebo mají odklad školní docházky - jsou přijímáni do PPHV.

Pro tyto žáky přijímací zkoušky nejsou a rozhoduje pořadí vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.
Obvykle se zápis otevírá 1. dubna a končí 30. dubna.

Přijímací zkoušky pro děti starší od 2. třídy na základních školách (v září 2023) se budou konat v termínu od 18. 4. do 28. 4. 2023. Podrobný rozpis jednotlivých nástrojů a zpěvu bude na webových stránkách školy v sekci PRO ZÁJEMCE (menu nahoře).

----------------------------------------------------------------------

Podrobnější informace viz dále .....

----------------------------------------------------------------------

a) Přijímací zkoušky pro děti od 2. třídy na základních školách (v září 2023) se budou konat v termínu od 18. 4. do 28. 4. 2023. Podrobný rozpis jednotlivých nástrojů a zpěvu je na webových stránkách školy v sekci PRO ZÁJEMCE / podsekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (menu nahoře).

1. dubna se otevře přihlašování na konkrétní den a čas přijímací zkoušky. Je potřeba si vaši návštěvu u nás předem rezervovat, abyste nečekali :-).

Přihlašování na termín se uzavírá 17. dubna 2023. Nestihnete-li se přihlásit, kontaktujte jednotlivé vedoucí oddělení.

-----------------------------------------------------------------------

b) Děti, které půjdou v září 2023 do 1. třídy - jsou přijímáni do PHV anebo PHV s nástrojem.
Děti, které budou v září 2023 předškoláci, nebo mají odklad školní docházky - jsou přijímáni do PPHV.

Pro žáky PPHV a PHV přijímací zkoušky nejsou a rozhoduje pořadí vyplnění ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.
Zápis se otevře 1. dubna a končí 30. dubna.


Máme tři budovy a přijímání se zařazením podléhá právě podle budov a PHV či PPHV.
Jsou tedy dvě kritéria přijímání:
     1) budova (Botevova 3114 - Modřany; Filosofská 836/1 - Novodvorská; Školní 24/4 - Braník)
     2) předmět (PPHV pouze Botevova a Filosofská; PHV; PHV s nástrojem)

Číslo, které Vám přijde do emailu po vyplnění zápisového lístku (např. P123) neznamená, že jste 123. v pořadí, ale 23 zájemců před Vámi (nicméně na všechny předměty a všechny budovy). 

TĚŠÍME SE NA VÁS!