VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do tanečního oddělení 9. 6. - 30. 6. 2022

Výsledky přijímacíh zkoušek do tanečního oddělení najdete pod záložkou PRO RODIČE / v sekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY.