Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PPHV Botevova
PPHV Filosofská
Čtvrtek
PPHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
PHV
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1. G
2. H
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2. G
1. E
3. E
Konzultace 1. ročníku
6. C
Konzultace 2. ročníku
Konzultace 3. ročníku
Středa
Čtvrtek
1. F
3. F
4. E
5. E
Konzultace 4. ročníku
Konzultace 5. ročníku
Konzultace 6. ročníku
Konzultace 7. ročníku
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Výtvarný obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Výtvarka 1., 2., 3. ročníky
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Úterý
Středa
Čtvrtek
Výtvarka 1., 2., 3. ročníky
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Výtvarka začátečníci
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Středa
Keramika 1., 2., 3. ročníky
Keramika 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
LDO
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Skupina ročníků 1., 2., 3.
Skupina 6., 7. ročníků + II. stupeň
Úterý
Skupina ročníků 1., 2., 3.
Skupina 4., 5. ročníků
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, vchod C
Hudební obor

Hudební obor

Přípravné studium (žáci 5 – 6 let)

Přípravné studium (žáci 5 – 6 let) je možné studovat maximálně 2 roky (PPHV, PHV). V přípravném studiu děti intenzivně zažívají hudbu prostřednictvím poslechu hudby, hraním různých her, malováním hudební tematiky, hry na Orffovy nástroje, hry na nástroj. Naučí se porozumět notové osnově, psát a číst noty, vytleskávat různé rytmy a poznávat různé hudební nástroje. 

Nabízíme 4 varianty studia:

 1. PPHV 1x45 minut týdně - hudebně pohybové rozvíjení dítěte v kolektivní výuce (bez nástroje). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 5ti leté děti.
 2. PPHV 2x45 minut týdně (lekce nemusí na sebe rozvrhově navazovat) - pro extrémně talentované děti. Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 5ti leté děti. Skládá se z hudebně pohybového rozvíjení dítěte v kolektivní výuce a hry na nástroj (buď v malé skupině 2 – 3 žáků či individuálně).
 3. PHV 1x45 minut týdně – hravá teorie v kolektivní výuce (bez nástroje). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 6ti leté děti.
 4. PHV 2x45 minut týdně (lekce nemusí na sebe rozvrhově navazovat) - se skládá z hravé teorie v kolektivní výuce a z nástroje (buď v malé skupině 2 – 3 žáků či individuálně). Toto studium trvá 1 rok, vhodné pro 6ti leté děti.

Vhodné nástroje pro začátečníky: klavír, klávesy, housle, violoncello, zobcová flétna, akordeon, kytara a sólový či sborový zpěv. Vždy záleží na vhodných dispozicích dítěte.

I. stupeň základního studia (žáci 7 – 13 let)

I. stupeň základního studia (žáci 7 – 13 let) je možné studovat 7 let a přináší:

 1. rozvíjení individuálních dispozic ve hře na nástroj
 2. rozvíjení teoretických znalostí a dovedností v kolektivním vyučování (hudební teorie), které je nedílnou součástí hudebního vzdělání tohoto stupně.

Studium I. stupně je postupně obohacováno o další předměty, které jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).
Studium I. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

II. stupeň základního studia (žáci 14 – 18 let)

II. stupeň základního studia (žáci 14 – 18 let) je možné studovat 4 roky, bezprostředně navazuje na studium I. stupně a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu.

II. stupeň přináší:

 1. hlubší rozvíjení individuálních dispozic ve hře na nástroj
 2. druhý vybraný kolektivní předmět dle zaměření a doporučení pedagogem

Studium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

Nabízené hudební nástroje

Pro I. a II. stupeň nabízíme hru na tyto hudební nástroje:

 • klávesové nástroje: klavír, varhany, akordeon, klávesy
 • smyčcové nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas
 • strunné nástroje: kytaru – akustickou, elektrickou, basovou
 • dřevěné dechové nástroje: flétnu zobcovou – sopránovou, altovou, tenorovou, příčnou, klarinet, hoboj, saxofon
 • žesťové dechové nástroje: trubku, lesní roh, altový roh, baskřídlovku, pozoun, tubu
 • bicí nástroje: bicí s využitím v dechovém, jazzovém i klasickém komorním souboru, včetně výuky na melodické bicí nástroje
 • pěvecké oddělení: sólový, komorní i sborový zpěv
 • dále nabízíme studium elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby zkráceně EZHZT (toto studium zahrnuje práci v nahrávacím studiu)

Kontakty na vedoucí jednotlivých oddělení

klavírní - Mgr. Šárka Bartáková barts@centrum.cz

klávesy, akordeon - Mgr. Tomáš Görtler t.gortler@gmail.com

smyčce - Vladimír Adamský adamsky.vladimir@gmail.com

dechy - Marek Huber marek.huber@centrum.cz

kytary - Vojtěch Želinský vojtech.zelinsky@seznam.cz

bicí - Milada Ditrichová milada.drums@seznam.cz

zpěv - Andrea Klepišová aklepisova@gmail.com

studio - Michal Ditrich studiobubny@hypnotix.cz

 

Úplata za vzdělávání

Hudební obor - přípravný stupeň

Úplata za vzdělávání
PPHV bez nástroje 1 200,00 Kč
PPHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1 700,00 Kč
PPHV s nástrojem (individuální výuka) 2 200,00 Kč
PHV bez nástroje 1 200,00 Kč
PHV s nástrojem (individuální výuka) 2 200,00 Kč
PHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1 700,00 Kč

Hudební obor - starší žáci

Úplata za vzdělávání
individuální výuka včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. i II.stupeň) 2 200,00 Kč
výuka v kroužcích včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. stupeň) 1 700,00 Kč
studium pro dospělé (pouze hra na nástroj) 9 200,00 Kč
sbor (ročník 1/0, 2/0, 1/1) včetně teoretického předmětu (PPHV, PHV, Hudební nauka) 1 200,00 Kč
sbor (od 2. ročníku) včetně hudební nauky 1 700,00 Kč
rozšířená výuka (podle ŠVP - 2 lekce) včetně povinných a povinně volitelných předmětů 3 200,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení