Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin 2020/2021
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PPHV Botevova
PPHV Filosofská
Čtvrtek
PPHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV Školní
PHV Botevova
PHV Filosofská
Úterý
Středa
PHV Filosofská
PHV Botevova
Čtvrtek
PHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2. G
1. F
3. E
Konzultace 3. ročník
Konzultace 2. ročník
Konzultace 1. ročník
Středa
Čtvrtek
2. I
3. F
4. F
5. E
Konzultace 7. ročník
Konzultace 6. ročník
Konzultace 5. ročník
Konzultace 4. ročník
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1. G
2. H
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 886/1, Novodvorská
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Aktuality

Aktuality

Přehled aktualit školy

Výpis všech aktualit

Google Classroom pro distanční vzdělávání 23. 11. - 30. 6. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola přechází v online výuce na platformu GOOGLE.
Vede nás k tomu mnoho důvodů.

Mezi hlavní důvody patří:


- jednotná platforma v komunikaci,

- sdílení přes google disk mezi učitelem a žáky v rámci třídy,

- jednotné vkládání úkolů,

- možnost nahrávání hodin (žák si tak může neomezeně pouštět proběhlou hodinu a tím mít všechny rady k dispozici při cvičení),

- možnost dostat se k materiálům (noty, videa, úkoly, testy, apod.) na jednom místě,

- kontrola (pro vás i pro nás),
- neomezená (a zdarma) velikost kapacity pro ukládání materiálů,
- bezpečnost,

- jednoduchost, intuitivnost používání,

- dostupnost (počítač, tablet, telefon),

 

Prosíme vás, abyste si zřídili emailovou adresu pro komunikaci se ZUŠ A. Voborského, které jsou předpřipravené a v tomto tvaru:


jmeno.prijmeni@zak.zusvoborskeho.cz

 

Návod, jak si zaktualizovat tuto emailovou adresu najdete v DOKUMENTECH / v sekci PRO RODIČE. V tomto dokumentu najdete i návod, jak systém používat.

Děkujeme všem za spolupráci.

ZMĚNA distanční výuky 25. 11. - 31. 12. 2020

Distanční výuka se mění. Vracíme se k výuce jeden na jednoho. hromadné předměty probíhají i nadále distančně. Origináln znění najdete v DOKUMENTECH / v sekci PRO RODIČE / pod názvem Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020.

Vážení rodiče,

JE TO TU (avšak pouze pro hudební obor). Výuka prezenčně jeden na jednoho byla povolena od 25. 11. 2020.

Týká se pouze hudebního oboru. I nadále platí hygienická pravidla nošení roušek ve třídách, větrání o přestávkách, desinfekci klavírů a všech prostorů. Výjimku nošení roušek udělujeme pouze v pěveckém a dechovém oddělení.

Omezení platí pro rodiče se vstupem do budovy. Prosíme, aby do školy vstupovali pouze žáci.

Výuka v tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oddělení probíhá i nadále distančně do odvolání.

Toto platí i pro hromadné předměty hudebního oboru.

Budete-li mít i přesto potíže s prezenční docházkou do ZUŠ, kontaktujte vaše učitele hry na nástroj (zpěvu) a domluvte se i nadále na distanční formě studia po nezbytně nutnou dobu.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci při těchto těžkých opatřeních.

Petr Drešer, ředitel školy