Informace pro rodiče nově přijatých žáků 21. 6. - 1. 9. 2019

Informace pro rodiče nově příchozích žáků najdete v dokumentu s názvem ORGANIZAČNÍ PLÁN v sekci PRO RODIČE / DŮLEŽITÉ DOKUMENTY. Je to zejména pro ty, co nemohli přijít na informační schůzku 10. června 2019.

dotazy na emailu hana.tomsova@gmail.com