Vánoční sborový koncert 12. 12. 18:00

koncertní sál ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 12, vchod A, 1. nadzemní podlaží, není bezbariérové

Zveme vás na koncert našich sborů pod vedením Kamily Tůmové.