VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do výtvarného oboru 25. 5. - 30. 6. 2022

Výsledky najdete v dokumentu v sekci PRO RODIČE / v podsekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY.

Zájemci na keramiku jsou přijati ti, co poslali přihlášku do 31. 5. 2022.

Ti zájemci, kteří poslali přihlášku a nebyli na přijímacích zkouškách, nechť se prosím ozvou vedoucí výtvarného oddělení a zjistí si dostupnost volných míst.

Děkujeme.

 

Blažena Skotáková, email: blazena.skotakova@zusvoborskeho.cz