Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. název subjektu Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114
2. důvod a způsob založení

poskytování základního uměleckého vzdělávání

zřizovací listina - hlavní město Praha

3. organizační struktura

ředitel školy

statutární zástupce ředitele

umělecká rada

pedagogičtí pracovníci

4. kontaktní spojení

sídlo: Botevova 3114, 143 00, Praha 4 - Modřany

telefon: 2 444 00 961, 241 764 169

stránky: www.zusvoborskeho.cz

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

další budovy:

Školní 24/4, Praha 4 - Braník

Filosofská 882/1, Praha 4 - Braník

5. případné platby

2002230036/6000

6. IČO

61386715

7. DIČ

-

8. dokumenty

Školní vzdělávací program ZUŠ Adolfa Voborského

ostatní: viz výroční zprávy

9. žádosti o informace

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. příjem žádostí a dalších podání

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. opravné prostředky

na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení

12. formuláře

 

13. popisy postupů

lhůta pro vyřízení námětů, žádostí, stížností a dalších podání: bez zbytečného odkladu, maximálně 1 měsíc

14. předpisy

Školský zákon www.msmt.cz

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání www.msmt.cz

Zákon o svobodném přístupu k informacím www.mvcr.cz

Školní řád ZUŠ Adolfa Voborského

15. úhrady za poskytování informací

zdarma

16. licenční smlouvy

-

17. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

počet podaných žádostí o informace v roce 2014: 0

počet podaných žádostí o informace v roce 2015: 0

počet podaných žádostí o informace v roce 2016: 0

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.