Informace pro školní rok 2017/2018

Školné

 

JAK ZAPLATIT?

Každý rodič na základě řádně vyplněné přihlášky svého dítěte obdrží emailem údaje pro bezhotovostní platbu úplaty za vzdělávání (školné).

Posíláme tyto údaje o platbě:

 • příjmení a jméno žáka
 • částka k úhradě za pololetí
 • variabilní symbol úhrady (tzn., že každé pololetí je variabilní symbol každého žáka jiný, prosíme, NEDÁVEJTE SI TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ)
 • číslo účtu školy, kam platbu poslat 2002230036 / 6000
 • příjmení a jméno vyučujícího, u kterého studuje vaše dítě
 • předmět


SPLATNOST (do kdy zaplatit)

za I.pololetí je splatnost úplaty za vzdělávání 15.září aktuálního školního roku

za II.pololetí je splatnost úplaty za vzdělávání 15.února aktuálního školního roku

Prosíme, schovávejte si doklad o tom, že jste zaplatili po dobu aktuálního školního roku.

 

Půjčovné

 

Půjčovné za nástroj, který jste si půjčili z naší hudební školy

JAK ZAPLATIT?

Každý žák na základě výpůjčního listu nástroje obdrží emailem údaje pro bezhotovostní platbu za půjčovné.

Posíláme tyto údaje o platbě:

 

 • příjmení a jméno žáka
 • částka k úhradě za celý školní rok
 • variabilní symbol úhrady (tzn., že každý školní rok je variabilní symbol každého žáka jiný, prosíme, NEDÁVEJTE SI TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ)
 • číslo účtu školy, kam platbu poslat 2002230036 / 6000
 • příjmení a jméno vyučujícho, u kterého studuje vaše dítě

 

SPLATNOST (do kdy zaplatit)

za aktuální školní rok je splatnost půjčovného 15.září aktuálního školního roku

 

Ceník úplaty za vzdělávání

od září 2017 dochází k navýšení úplaty za vzdělávání o 200,- Kč na pololetí (ceny uvedené níže jsou již změněny)

HUDEBNÍ OBORY

přípravný stupeň

PPHV bez nástroje 1200,-
PPHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1700,-
PPHV s nástrojem (individuální výuka) 2200,-
PHV bez nástroje 1200,-
PHV s nástrojem (výuka v kroužku) 1700,-
PHV s nástrojem (individuální výuka) 2200,-
starší žáci
individuální výuka včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. i II.stupeň) - 2200,-
výuka v kroužcích včetně povinných a povinně volitelných předmětů (I. stupeň) - 1700,-
studium pro dospělé - 9200,-
sbor (ročník 1/0, 2/0, 1/1) - 1100,-
sbor (od 2. ročníku) -1700,-
rozšíření výuka (podle učebních osnov - 1,5 lekce) - 2700,-
rozšířená výuka (podle ŠVP - 2 lekce) - 3200,-


VÝTVARNÝ OBOR

2 lekce (ročník 1/0, 2/0) - 1300,-
3 lekce (1. a 2. stupeň) - 1840,-
fotografická tvorba - 2000,-
 

TANEČNÍ OBOR

1,5 lekce (ročník 1/0, 2/0) - 1300,-
3 lekce (ročník 1/1, 2/1) - 1600,-
4 lekce (ročník 3/1 - 7/1, 2. stupeň) - 1800,-
 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

2 lekce (ročník 1/0, 2/0) -1100,-
3 lekce (1. a 2. stupeň) - 1610,-

 

PODROBNOSTI PŘEDMĚTŮ NAJDETE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU


Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.