Co nabízíme

Hudební nauka je předmětem, který poskytuje hudebně teoretické základy. Tento předmět je nedílnou součástí studovaného hlavního oboru a to hra na nástroj. Oba předměty tak společně vytvářejí ucelenější hudební vzdělání. Žáci v hodinách používají pracovní sešity (poskytuje škola), Orffovský instrumentář, interaktivní tabuli a další materiály a pomůcky určené pro vzdělání hudebně teoretických dovedností.Součástí hudební nauky jsou také rytmická a intonační cvičení, sluchová analýza a kapitoly z dějin hudby.

Organizace předmětu

Na začátku každého školního roku je žák povinen se přihlásit do hudební nauky a vybrat si den a hodinu, která mu nejlépe vyhovuje dle předepsaného rozvrhu. Zápisy probíhají online v zápisových dnech počátkem září (tato informace je vždy zveřejněna na hlavní stránce na webových stránkách školy). Žák navštěvuje v hudební nauce takový ročník, který studuje i na nástroji. Pokud přešel žák na jiný hudební nástroj a přešel tak do jiného ročníku, v hudební nauce pokračuje ve studiu bez změny ročníku. 

 

 • výuka probíhá kolektivně při počtu 5 - 20 žáků ve skupině
 • žáci se zařazují do hodin dle studovaného ročníku na hlavním předmětu (hra na nástroj)
 • 1 lekce = 45 minut
 • žáci si mohou dle rozvrhu vybrat kde a kdy chtějí studovat hudební nauku
 • výuka hudební nauky probíhá ve třech budovách:

BOTEVOVA 3114 - vchod A, 1. patro, učebna 12
ŠKOLNÍ 24 / 4 - 1. patro, učebna č. 9
FRÝBORTOVA - přízemí, učebna č. 1 

 • pracovní sešit pro příslušný ročník (Hudební nauka pro ZUŠ, autor Martin Vozar), je k dostání u vyučujících HN
 • svou žákovskou knížku ZUŠ
 • psací potřeby
 • přezůvky

Rodiče zapisují omluvy z pravidelných hodin hudební nauky do žákovské knížky do sekce pro hudební nauku (vzadu v žákovské knížce). Zameškané hodiny z hudební nauky (a z dalších povinně volitelných předmětů) se připočítávají k celkovým zameškaným hodinám v hlavním předmětu a to hra na nástroj. Přesáhnou-li zameškané hodiny určité procento, žák musí složit komisionální zkoušku.
V případě, že žák nemůže absolvovat pravidelné hodiny hudební nauky z jakéhokoliv důvodu, je nutné požádat písemně ředitele školy o uvolnění z pravidelných hodin hudební nauky.POSTUP:1) přihlašte se pomocí uživatelského účtu, jehož údaje a popis přišly na Váš email (rezervace předmětů)
2) pro své dítě, u něhož chcete zadat konzultační hodiny hudební nauky, zvolte REZERVOVAT TERMÍN HUDEBNÍ NAUKY
3) zobrazí se Vám rozvrh hodin (jsou zde 3 záložky: Botevova, Školní, Frýbortova)
4) zvolte budovu kliknutím na správnou záložku
5) klikněte do rozvrhu hodin na políčko KONZULTACE
6) rozbalí se Vám podrobnosti
7) klikněte na modré políčko ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ NA TENTO TERMÍN
8) vyplňte žádost
9) klikněte na modré políčko VYTVOŘIT
10) sledujte stav vyřízení Vaší žádosti (během několika dnů škola posoudí tuto žádost)
Žák na základě schváleného uvolnění žádosti nastuduje danou látku individuálně. Každé pololetí je žák přezkoušen a klasifikován vyučujícím u kterého se zapsal. Termíny těchto přezkoušení se žák dozví včas.

Důležité je chodit pravidelně na konzultace (rozpis konzultací je pod tímto textem, na nástěnkách v ZUŠ anebo vám termíny sdělí pedagog hudební nauky). Konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně.
Žákům 1. a 2. ročníku bude žádost povolována pouze ve výjimečných případech. Konzultace jsou vhodné zejména pro starší žáky a pro žáky, kteří mají základy hudební teorie.

 

ZDE ROZPIS KONZULTACÍ (platný pro školní rok 2016/2017)

 Konzultace ve školním roce 2016/2017:

 • Pavel Saska (úterý 17.20 - 18.05) - Botevova 3114, vchod A, 1. patro, učebna 12
 • Běla Kliková (čtvrtek 16.50 - 17.35) - Školní 24/4, 1. patro, učebna 9

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 2017/18

Hudební nauku je možné rezervovat od 4.9.2017 prostřednictvím www.rezervacepredmetu.cz
Pokud rodiče stávajících žáků nemají (ztratili) přihlašovací údaje, obnovte si heslo dle pokynů na výše uvedeném webu.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
Rodičům nových žáků se hesla již vygenerovaly. Zkontrolujte, prosíme, svou emailovou schránku.
POZOR, vyhrazujeme si právo na změny. Toto je pouze předběžný rozvrh hodin.
Aktuální a definitivní rozvrh hodin zveřejníme 1. srpna.
Poslední změna rozvrhů HN proběhla 26.07.2017 v 23:15
 
BOTEVOVA - vchod A, 1. patro, učebna č. 12
  14.00-14.45
14.50-15.35
15.40-16.25
16.30-17.15
17.20-18.05
18.10-18.55
pondělí

 1. ročník(1.A)

3. ročník
(3.A)
2. ročník
(2.A)
1. ročník
(1.B)
4. ročník
(4.A)
 
úterý
2. ročník
(2.B)
4. ročník
(4.B)
1. ročník
(1.C)
3. ročník
(3.B)
konzultace
5. ročník

(5.A)

středa
3. ročník

(3.C)

2. ročník
(2.C)
5. ročník
(5.B)
1. ročník
(1.D)
4. ročník

(4.C)

 
 
čtvrtek

 2. ročník(2.D)

3. ročník
(3.D)
4. ročník
(4.D)
6. ročník
(6.A)
   
pátek
3. ročník
(3.E)
6. ročník
(6.B)
5. ročník

(5.C)

     
 
ZMĚNA VYHRAZENA
 
ŠKOLNÍ - 1. patro, učebna číslo 9
vyučuje p. uč. Běla Kliková
 
  14.20-15.05 15.10-15.55 16.00-16.45 16.50-17.35 17.40 - 18.25
úterý
 2. ročník
(2.E)
3. ročník
(3.F)
1. ročník
(1.E)

5. ročník(5.D)

 6. ročník(6.C)

středa

 1. ročník(1.F)

3. ročník
(3.G)
4. ročník
(4.E)

konzultace

 

 
ZMĚNA VYHRAZENA
 
FILOSOFSKÁ 882/1, přízemí, učebna číslo 1
vyučuje p. uč. Tomáš Janský
 
  13.45 - 14.30 14.40 - 15.25
středa
JANSKÝ
1. ročník
(1.G)
2. ročník
(2.F)

 ZMĚNA VYHRAZENA

Konzultace

 V případě, že žák nemůže absolvovat pravidelné hodiny hudební nauky z jakéhokoliv důvodu, je nutné požádat písemně ředitele školy o uvolnění z pravidelných hodin hudební nauky. POSTUP:1) přihlašte se pomocí uživatelského účtu, jehož údaje a popis přišly na Váš email (rezervace předmětů)
2) pro své dítě, u něhož chcete zadat konzultační hodiny hudební nauky, zvolte REZERVOVAT TERMÍN HUDEBNÍ NAUKY
3) zobrazí se Vám rozvrh hodin (jsou zde 3 záložky: Botevova, Školní, Frýbortova)
4) zvolte budovu kliknutím na správnou záložku
5) klikněte do rozvrhu hodin na políčko KONZULTACE
6) rozbalí se Vám podrobnosti
7) klikněte na modré políčko ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ NA TENTO TERMÍN
8) vyplňte žádost
9) klikněte na modré políčko VYTVOŘIT
10) sledujte stav vyřízení Vaší žádosti (během několika dnů škola posoudí tuto žádost)
 Žák na základě schváleného uvolnění nastuduje danou látku individuálně. Každé pololetí je žák přezkoušen a klasifikován vyučujícím u kterého se zapsal. Termíny těchto přezkoušení se žák dozví včas.

Důležité je chodit pravidelně na konzultace (rozpis konzultací je pod tímto textem, anebo vám termíny sdělí pedagog hudební nauky). Konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně.
Žákům 1. a 2. ročníku bude žádost povolována pouze ve výjimečných případech. Konzultace jsou vhodné zejména pro starší žáky a pro žáky, kteří mají základy hudební teorie.

ZDE ROZPIS KONZULTACÍ (platný pro školní rok 2016/2017)

Konzultace ve školním roce 2016/2017:

 • Pavel Saska (úterý 17.20 - 18.05) - Botevova 3114, vchod A, 1. patro, učebna 12
 • Běla Kliková (čtvrtek 16.50 - 17.35) - Školní 24/4, 1. patro, učebna 9

 

Kontakty

Hudební nauka

Jméno Pozice Mobil
Běla Kliková vedoucí oddělení hudební nauky 603301308
Vladimír Adamský hudební nauka, PHV, violoncello, baskytara 602263106
Tomáš Janský hudební nauka, PHV, hoboj, zobcové flétny 737965622
Pavel Saska, dipl. um. hudební nauka, klarinet, saxofon a zobcové flétny 732169011

Aktuální akce

Momentálně žádné akce nejsou.

Kontakt

ZUŠ Adolfa Voborského
Botevova 3114
143 00 Praha 4-Modřany 
tel.: 241 764 169

ředitel:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zástupkyně ředitele:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.